БЛОГ

Всі аптеки мають бути архітектурно доступними для маломобільних груп населення. Як це підтверджує закон?

На фото аптека, яка знаходиться в приміщенні в підвалі. До неї ведуть сходи.
На фото вхід до аптеки, облаштований з порушеннями ДБН

Аптеки, до яких ведуть сходи без пандуса. Або ж аптеки з пандусом, який має різкий кут ухилу. Аптеки з рейками замість нормативного пандуса. Аптеки з непрацюючими підйомниками та кнопками виклику персоналу. Аптеки, біля яких неправильно встановили тактильні смуги. Тобто аптеки, до яких неможливо (або небезпечно) потрапити. Все це — порушення закону.

Разом із юристом Артемом Прощенко ми розбираємо, як аптеки отримують ліцензії. І на яке законодавство треба посилатися, якщо ви хочете добитися безбар’єрності від тих, хто відкрив недоступний аптечний заклад.

Безбар’єрні умови для маломобільних груп населення мають створити всі аптеки, які отримали ліцензію (дозвіл від державного органу на ведення діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами).

Це значить, що перед відкриттям аптечного закладу треба облаштувати приміщення та вхід до нього відповідно до Державних будівельних норм. А саме — ДБН В.2.2–40:2018 зі зміною № 1 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Хто видає ліцензію аптекам?

 • Постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2015 р. №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», затверджено перелік органів ліцензування.

Відповідно до п.10 зазначеної постанови встановлено, що органом видачі ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами є Держлікслужба (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).

 1. Держлікслужба

– виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р.  №647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Відповідно до п.п.6, п.4 вищезазначеної постанови:

 1. Держлікслужба відповідно до покладених на неї завдань:

6) видає суб’єктам господарювання ліцензії на виробництво лікарських засобів, імпорт таких засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

«Враховуючи вищезазначене, головним органом з видачі ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами є Держлікслужба (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) та її територіальні органи», — зазначає юрист Артем Прощенко.

При яких умовах аптекам затверджують ліцензію?

 • Постановою Кабінету міністрів України від 30 листопада 2016р. №929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Відповідно до зазначеної постанови встановлені Ліцензійні умови, зобов’язання до  суб’єктів господарювання, які мають на меті здійснювати та/або здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Відповідно до абз.5, п.165 ліцензійних умов:

 1. Ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами:

Забезпечує створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

 • Крім того, Постановою Кабінету міністрів України від 30 листопада 2016р. №929 (яка затвердила порядок Ліцензійних умов), абз.2, п2., зазначено:
 1. Установити, що:

Строк, протягом якого суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами до набрання чинності цією постановою, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із абзацом п’ятим пункту 165 Ліцензійних умов, затверджених цією постановою, становить один рік з дня набрання чинності цією постановою.

«Враховуючи вищезазначене, якщо людина з інвалідністю не має можливості потрапити до аптеки та/або не має належного та безбар’єрного доступу до аптеки — це є прямим порушенням умов/вимог отримання ліцензії на ведення діяльності з оптової та роздрібної торгівлю лікарськими засобами», — говорить Артем Прощенко.

«Це є підставою для звернення до органу, який видав ліцензію. Також це дає підставу вимагати провести перевірку дотримання та виконання ліцензійних умов». 

«Органом для звернення є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальні органи».

На фото аптека, до якої ведуть сходинки без пандуса.
На фото вхід до аптеки, облаштований з порушеннями ДБН

Що робити, якщо аптека недоступна?

Якщо аптечний заклад не забезпечив архітектурну доступність (чи зробив це неналежним чином), варто звертатися безпосередньо до аптеки чи до Держлікслужби, посилаючись на порушення законодавства. А саме:

Державні будівельні норми України

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цих норм є обов’язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами на території України, окрім будівництва індивідуальних житлових будинків.

4.2 Доступність для МГН повинна забезпечуватися:

 – фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;

– фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією,отриманням послуг;

– можливістю вільного отримання інформації про об’єкт та послуги, що надаються; вільної навігації (орієнтування) по об’єкту та прилеглою територією.

 • Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

{Конвенцію ратифіковано Законом № 1767-VI від 16.12.2009}

Дата підписання: 13.12.2006
Дата ратифікації: 16.12.2009
Дата набрання чинності для України: 06.03.2010

Стаття 5

Рівність і недискримінація

 1. Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за ним та мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації.
 2. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності й гарантують особам з інвалідністю рівний та ефективний правовий захист від дискримінації на будь-якому ґрунті.

Стаття 9

Доступність

 1. Щоб надати особам з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності, повинні поширюватися, зокрема:
 2. a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об’єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та робочі місця;
 3. b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні служби та екстрені служби.
 4. Держави-учасниці вживають також належних заходів для того, щоб:
 5. a) розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що передбачають доступність об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, уводити їх у дію та стежити за їх дотриманням;
 6. b) забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують об’єкти й послуги, відкриті або такі, що надаються населенню, ураховували всі аспекти доступності для осіб з інвалідністю;

Стаття 25

Здоров’я

Держави-учасниці визнають, що особи з інвалідністю мають право на найбільш досяжний рівень здоров’я без дискримінації за ознакою інвалідності. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення доступу осіб з інвалідністю до послуг у сфері охорони здоров’я, які враховують ґендерну специфіку, у тому числі до реабілітації за станом здоров’я.

 • Закон України «Про захист прав споживачів»

Стаття 21. Порушення прав споживачів

 1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов’язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції;

2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення.

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

 1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.
 2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне здійснення безготівкових розрахунків з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обмежувати можливість здійснення ним безготівкових розрахунків, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов’язаний забезпечити таку можливість.

{Частина друга статті 17 в редакції Законів № 5284-VI від 18.09.2012, № 1591-IX від 30.06.2021 – вводиться в дію з 01.08.2022}

 1. Продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.

Чи несуть якусь відповідальність власники аптечних закладів?

Одним із видів відповідальності за порушення вищезазначеного законодавства є:

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

 1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками — караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, — караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Ви можете надати зворотній зв’язок 

«Якщо ви бачите недоступну аптеку, це не норма, а грубе порушення прав людини. Також це порушення затверджених ліцензійних умов», — говорить заступниця керівника «Доступно.UA» Наталія Пархитько

«Я рекомендую спочатку звертатися напряму в аптеку, писати запити, звернення. Якщо немає реакції, звертайтеся до Держлікслужби».

Сподобалась стаття? Підтримайте нас, щоб таких матеріалів з’явилось ще більше.

Найменування отримувача: ГО ДОСТУПНО.ЮА
Код отримувача: 41769847
Рахунок отримувача: UA373052990000026009046710358
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

💚 Наша сторінка на Buy Me a Coffee.

💚 Або станьте нашим патроном.

Scroll to Top